Erika Židková

Adresa: Olomouc, Velká Bystřice
Tel.: 723 157 753
E-mail: erika.zidkova@centrum.cz
Web: www.cestanejhlubsipravdy.cz

Moje cesta k Cestě byla dlouhá a místy klikatá. V posledních letech jsem pociťovala, že můj život je sice zajištěn, dostalo se mi kvalitního vzdělání, měla jsem pěknou rodinu, manžela, děti, zaměstnání, sloužilo mi zdraví, ale… Život den po dni plynul nějakou setrvačností, v hluboce vyšlapaných kolejích a já jsem stále více cítila, že vše je jakési ploché, mé dny byly ovládané zvenku a jakoby mi scházela základní životní esence.

Začala jsem hledat.  Zúčastňovala jsem se různých sebepoznávacích seminářů na téma emoční inteligence a koučink u společnosti VEVA.CZ, prožitkové muzikoterapie u Štěpána Raka, terapie tancem u Tamary Melisy, terapie smíchem s Ejvind Jacobsen. Zažila jsem silně prožitkové pobytové kurzy s havajskou kahunou Auntie Anou Kapihe u učení Ho’oponopono,  učení s paní Larisou Fotinou a její víceúrovňovým systémem léčení a mnohé další. Pravidelně jsem po dobu sedmi let nahlížela do svého nitra při malování mandal a propojování se se svou pravou mozkovou hemisférou. Celé mé období vnitřního hledání bylo provázeno menšími i velkými vnějšími událostmi, kdy se postupně začaly objevovat problémy v mém manželství, které nakonec skončily rozpadem manželství a následně jsem dostala i výpověď ze zaměstnání.

V tom nepříjemném čase mne v regálu knihovny padla do oka kniha Svoboda od Brandon Bays, která tak upoutala mou pozornost, že jsem vzápětí začala surfovat po internetu a zkoumat, jaké jsou možnosti dostat se blíž k seminářům, které Brandon nabízí. O pár měsíců později jsem náhodně získala informaci, že Brandon Bays poprvé navštíví Bratislavu a povede zde svůj základní třídenní seminář. Nic nezabránilo tomu, abych se vytouženého semináře zúčastnila a naplno si ho užila. Již v průběhu těch prvních tří dnů setkání s mojí budoucí Journey Family jsem cítila, že Cesta je přesně to, co dokáže rozbušit mé srdce. Cesta je způsob jak se naučit předat vládu nad svým životem z logické mysli do milujícího srdce. V průběhu následujícího roku jsem se zúčastňovala i dalších seminářů Cesty až jsem absolvovala celý program pro certifikované terapeuty. Prošla jsem si všemi typy terapeutických procesů, postupně vyčistila  již nesloužící přesvědčení, sliby, vzorce myšlení, chování a tak uvolňovala bloky, které bránily kvalitativně novému naplnění mého života. Po mém transformačním procesu jsem postupně začala měnit oblast svého tvůrčího působení a pochopila jsem, že to, co hledám, není ani přede mnou ani za mnou, ale uvnitř mne samotné. A žádný jiný člověk nedokáže naplnit můj život lépe, než já sama, když naslouchám této hluboce laskavé a ničím neomezené síle.

Těším se na vás, kterých se dotkla moje slova a loučím se  citátem  Margaret Atwood: „Když nic není jisté, všechno je možné.”

S láskou, Erika

Celá Evropa:  http://www.thejourney.com/practitioners.asp