Obchodní podmínky

Plné znění našich obchodních podmínek zahrnujících i naše storno podmínky naleznete na: http://www.thejourney.com/terms-and-conditions/


Možnosti platby

Vezměte prosím na vědomí, že při bankovním převodu si může Vaše banka účtovat poplatky za provedení transakce – ujistěte se prosím, že tyto poplatky jsou placeny z Vašeho účtu a nejsou strženy z účtu příjemce, tj. The Journey ČR, s.r.o.

Please note that payment by bank transfer may mean that your bank will charge you for this transaction – please make certain that any transaction costs are paid by you and not deducted from the fees due to Journey ČR s.r.o.

Uveďte prosím při platbě své PŘÍJMENÍ a KŘESTNÍ JMÉNO, variabilní symbol z registrace a platbu odešlete na tento účet:

Please quote your FULL NAME  and VS (which you can find on your application)  as a reference with your payment and transfer to:

 • Banka/Bank: Fio Banka
 • Název účtu/Acount Name: The Journey ČR s.r.o.
 • Adresa společnosti/Company Address: Eberlova 1466/2, 155 00 Praha 5
 • Adresa banky/Bank Address: Archeologická 2256/1, 155 00 Praha 5

Platba v Kč

 • Číslo účtu: 2901081943/2010

Platba v Eur / Euro payment

 • Číslo účtu (Account Number):  2001081956/2010
 • IBAN: CZ8120100000002001081956
 • BIC: FIOBCZPPXXX
 • (bez poplatků pro SK/ No transfer fee for SK)

Storno podmínky pro semináře pořádané Conscious Company Ltd.

 • Nejpozději 30 dnů před začátkem semináře – zaplacená částka je vratná po odečtení 10% administrativního poplatku nebo lze převést na jiný seminář.
 • Méně než 30 dnů před začátkem semináře – zaplacená částka je nevratná a nelze převést.

Prohlášení

The Journey ČR s.r.o. a Conscious Company Ltd nenesou žádnou odpovědnost za jakékoliv zranění, ztrátu nebo škody vzniklé v důsledku jakéhokoliv použití informací a materiálů, které jsou součástí semináře či jsou používány mimo něj.


Ochrana dat

Vámi poskytnuté osobní údaje mohou být použity pro některé z níže uvedených věcí:

 • Za účelem marketingu
 • Pro seznamy kontaktů rozesílané účastníkům kurz
 • Pro zpracování statististických údajů

Informace Vámi poskytnuté nepředáme žádné společnosti mimo okruh Journey Events Group..

Pro další podrobnosti o nakládání s Vašimi údaji, bezpečnosti Vašich osobních údajů a Vašich práv týkajících se přístupu ke svým osobním informacím, prosím, kontaktujte kancelář The Journey.


Prohlášení

Tyto webové stránky a/nebo produkty a/nebo služby nabízené v rámci obsahu těchto webových stránek a/nebo jiných souvisejících webových stránek nejsou určené k tomu, aby pomocí nich byl jakýmkoli způsobem diagnotikován nebo léčen jakýkoli druh nemoci nebo choroby. Stanovení diagnózy a léčby prosím konzultujte s kvalifikovaným lékařským odborníkem.

Smyslem a cílem žádných informací obsažených na těchto webových stránkách není tvrdit, prohlašovat nebo konstatovat, výslovně či konkludentně, v jakémkoli kontextu či interpretaci, že organizace „The Journey®“ nebo jakýkoli akreditovaný terapeut nebo jiný zástupce The Journey®, či jakékoli služby, práce, procesy, materiály nebo produkty poskytované nebo prezentované jakýmkoli akreditovaným terapeutem nebo jiným zástupcem The Journey®, obsahují, poskytují nebo nabízejí jednotlivcům cokoli jiného než proces vedené introspekce a sebeobjevování nebo jakýkoli druh holistického či mystického nebo jiného léčení fyzických, mentálních, psychických, psychiatrických nebo jiných zdravotní potíží, nemoci, zdravotního stavu nebo symptomů, nebo že Cesta (The Journey) nebo jakékoli služby, práce, procesy, materiály nebo produkty jsou nebo za jakýchkoli okolností mohou být nebo se stát náhradou nebo alternativou specializované zdravotní péče a/nebo odpovídajícího lékařského doporučení řádně kvalifikovaného, školeného a zkušeného lékaře.


Obchodní značka

Tento seminář vás neopravňuje propagovat či nabízet metodu Cesta profesionálně.

Jméno Brandon Bays, jméno a logo Cesty (The Journey), její nástroje, tituly ani podtituly knih Cesty, názvy a doplňující názvy seminářů Cesty, jejích workshopů a pobytových seminářů, ani žádné obměny výše zmíněného obsahu nejste oprávněni použít.Pokud byste rádi použili techniku Cesta ve vaší profesní činnosti, jste vřele vítání přihlásit se na Terapeutický program pro terapeuty.


Filmování, nahrávání a fotografování

Je zakázáno pořizovat zvukové či filmové záznamy a fotografie během semináře bez svolení Journey Events Ltd.


Vyloučení odpovědnosti

The Journey ČR s.r.o. a Conscious Company Ltd nenesou žádnou odpovědnost za jakékoliv zranění, ztrátu nebo škody vzniklé v důsledku jakéhokoliv použití informací a materiálů, které jsou součástí semináře či jsou používány mimo něj.


Kontakt

The Journey ČR s.r.o.
Eberlova 1466/2, Praha 5, 155 00
IČ: 054 714 27

Conscious Company Ltd
Station House, 50 North Street
Havant, Hampshire, PO9 IQU,UK
VAT GB 942 5340 33

+420 604 931 957
info@cestabrandonbays.cz
www.cestabrandonbays.cz
www.thejourney.com