Bohdana Nádas

Tel.: +420 777 557 708
E-mailinfo@terapiecesta.cz
Webwww.terapiecesta.cz

Mým přáním a smyslem práce je být nápomocná skutečnému probuzení a trvalým transformačním životním změnám. Věřím, že v každém z nás je nekonečný potenciál, moudrost a hluboký klid a vyrovnanost. Že nehledáme nic nového, že jsme naprosto kompletní bytosti a je pouze potřeba nalézat bloky, které nás od této pravdy, od naší skutečné podstaty oddělují. Naučit se rozpoznávat, co je ego a jak se z něj osvobozovat. Jak žít život z našeho skutečného potenciálu a svobody tvoření.

Již od roku 2012 pracuji jako akreditovaná terapeutka metody Cesta a zároveň jsem zakladatelka společnosti The Journey ČR s.r.o., která tuto metodu v ČR zastupuje. V současné době také prezentuji online semináře Cesty společně s Brandon Bays. V České republice patřím mezi terapeuty Cesty s nejdelší praxí a mám za sebou téměř 2 tisíce sezení s klienty. Aktivně pracuji také s osobnostní typologií Enneagram. Pořádáme 2,5denní semináře, na kterých tuto typologii přednášíme.   V dnešní době pracovní vztah s Brandon Bays přerostl v blízké přátelství a velmi si vážím jejího nasazení a odhodlání tuto metodu šířit po celém světě.

Z mé strany nabízím absolutní otevřenost a flexibilitu pracovat s jakýmikoliv tématy, která se budou objevovat a to, co žádám od vás, je také absolutní odhodlání a otevřenost pro tento druh práce, odhodlání otevřít jakákoliv témata na té nejhlubší úrovni. Moje práce je spojena se silným energetickým působením a pracuji s těmi, kdo jsou připraveni podívat se na svá vlastní nastavení, slepá místa, svou vlastní zodpovědnost. Není to jednoduché, ale zároveň pro to nemusíme nic umět ani vědět. To nejdůležitější je naše vlastní rozhodnutí milovat Pravdu více než své Ego.

I pro mě osobně tato Cesta znamenala otevření Pandořiny skříňky, skříňky s těmi nejhlubšími strachy …. NO GO zónu ega … Od té doby jsem prošla hlubokou vnitřní transformací, a hlavně procítila celou NoGo zónu mého egotypu, začaly se mi rozpadat koncepty, základní pilíře života …. Před několika lety mi také zmizel koncept vnímání času, napojila jsem se na naprostou přítomnost, obrovský vnitřní klid …. A transformace dále pokračuje…. Může se zdát, že to nemá konec?? … nevím … V každém případě objevuju neustále nové a nové dimenze žití, žití z Jednoty v dualitě … Moje nejhlubší přání a modlitba je žít život v Pravdě, žít Pravdu, být Pravda … a zůstávám otevřená uvědomování si všech iluzí a slepých míst, které ještě potřebují moji pozornost. Z tohoto místa a spojení také pracuji s klienty. Tedy spíše nepracuji – celý proces odevzdávám vyšší moudrosti a zůstávám pouze v roli průvodce vším, co přichází.  Tento přístup přináší nejen hluboké energetické léčení, ale dokážu také rozpoznat mnoho jinak velmi těžce rozpoznatelných nezdravých nastavení a konceptů.  Během jednoho sezení tak je možno udělat větší pokroky.


Přehled absolvovaných seminářů:

 • 2011 – 2012 – mezinárodní akreditovaný intenzívní kurz emočního a sociálního rozvoje v oboru komunikace, lidských vztahů, emoční inteligence, osobnostního rozvoje, Německo, Holandsko    
 • The Journey Intensive and Advanced Skills (Brandon Bays, Nový Zéland, Auckland – 2011, Praha – 2012)
 • Bez Ega, intenzivní terapeutický výcvik enneagramu  (B.Bays, K. Billet, Německo, 2012, Holandsko 2015)
 • Uzdravování vědomou komunikací –  techniky NLP (neuro-lingvistické programování), vliv verbální a neverbální komunikace na naši fyziologii, chování a emoce (K. Billett, Německo, Mnichov, 2012)
 • Junior Kids Porgram (Y. Weeseman, M.van Steenis, UK, London 2012)
 • Enneagram – víkendový seminář s Helen Palmer, zakladatelkou 
 • Radikální odpuštění Colin Tipping  (2013)
 • Enneagram – víkendový seminář s Helen Palmer, zakladatelkou moderního Enneagramu (Praha 2014)
 • The Journey woman  (B.Halifax, A.Schurman, Holandsko 2014)
 • Visionary Leadership –  Kevin Billet, Slovensko, 2015
 • Conscious Coaching Retreat  (Kevin Billet, Holandsko, 2015 – Vědomý koučink)
 • Advanced Communication & Presenting Retreat  (Kevin Billet, Holandsko, 2015 – Pokročilá komunikace & Prezentování)
 • Profesionální koučink podle standardů ICF Mezinárodní federace koučů
 • Enneagram masterclass – pokročilá práce s enneagramem a instinkty (Kevin Billet, Španělsko 2017+2018)
 • Psychologie v praktických aplikacích – Univerzita Karlova Praha, katedra psychologie – ukončeno 2019
 • Life Coaching Masterclass (Holandsko 2019 – intenzivní týdenní seminář Životní koučink)
 • Advanced No Ego (Indie 2020 – 10 dnů intenzivní a hluboké transformační práce s Brandon Bays)
 • 2021: soukromý, hluboce transformační, program s Kevinem Bilettem – manželem B.Bays
 • 2022: No Ego Advanced (7 dnů hluboké transformační práce s Brandon Bays)
 • 2023 No Ego Advanced – Řecko (7 dnů hluboké transformační práce s Brandon Bays)
 • 2023 Journey Practitioner Mastery – 3,5 denní program pro terapeuty Cesty s Brandon Bays – absolvován také v letech 2020,2021

Celá Evropa:  http://www.thejourney.com/practitioners.asp

Najdi Cestu k sobě…

Život je jako houpačka. Kolik nálad se u nás vystřídá jen během jednoho jediného dne! Ohnisko: naše pocity! Naše emoce jsou jako malé děti: dožadují se naší pozornosti. My však často máme tendence je krotit a usměrňovat, bojovat proti nim a potlačovat je. Nedovolíme si plně prožít smutek, bolest, stesk, vztek či paniku. Často totiž ani nevíme, JAK!

A tak se motáme v obavách, utápíme v depresích, usínáme v apatii. Výsledek tohoto počínání se může projevit nejen na psychice, ale čím dal častěji také na fyzickém těle: zažívací potíže, chronické bolesti, zlozvyky a závislosti (jejichž cílem je vlastně potlačit nepříjemné emoce), kouření, přejídání se, chronická únava, žárlivost či nedůvěra v lidi, strach, obavy, nízké sebevědomí apod. – všechny tyto problémy mají počátek na buněčné úrovni, kde jsme odmítli cítit skutečnou emoci.